Gamma

Gamma (ghama, γάμμα, Γγ) jest trzecią literą alfabetu greckiego.