funkcjonalna komórka

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu funkcjonalna komórka. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące funkcjonalna komórka.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Rada Legislacyjna: od zmiany nadzorcy nad kuratorami lepiej nie będzie

  Rada Legislacyjna: od zmiany nadzorcy nad kuratorami lepiej nie będzie

  Nie ma żadnych powodów, aby minister sprawiedliwości nadzorował sądową służbę kuratorską. Obecne rozwiązania zawarte w ustawie o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2001 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) są wystarczające. Niepotrzebna jest więc ich radykalna zmiana, a jedynie ewentualnie korekta. Takie stanowisko do projektu założeń autorstwa resortu sprawiedliwości, mającego doprowadzić do poprawy organizacji służby kuratorskiej, przedstawiła właśnie Rada Legislacyjna.

  czytaj więcej

 • Nokia i Microsoft razem. Czy gigant z Redmond zdominuje rynek smartfonów?

  Nokia i Microsoft razem. Czy gigant z Redmond zdominuje rynek smartfonów?

  To małżeństwo ma pomóc gigantowi informatycznemu w sprzedaży mniej popularnego od Androida systemu Windows Phone. A dla producenta komórek jest szansą, by znów stał się ważnym w branży graczem.

  czytaj więcej

 • Debata DGP: Co dziesiąta ustawa powstaje ad hoc

  Debata DGP: Co dziesiąta ustawa powstaje ad hoc

  Rząd systematycznie reformuje procedurę tworzenia prawa. Widać pierwsze efekty, choćby w zakresie konsultacji publicznych oraz ocen skutków regulacji. Niestety, wciąż w wielu resortach konsultacje są postrzegane jako uciążliwa formalność. O tym, dlaczego tak się dzieje, dyskutowali uczestnicy debaty DGP pt. „Prawo, które pomaga prowadzić działalność. Czyli o ograniczaniu jego inflacji i próbach konstruktywnego współdziałania z przedsiębiorcami w zakresie tworzonych regulacji”

  czytaj więcej

 • Senior klient pożądany. Rośnie rynek telefonów przeznaczonych dla osób starszych

  Senior klient pożądany. Rośnie rynek telefonów przeznaczonych dla osób starszych

  Osoby po 60. roku życia przestają być niezauważalne dla producentów telefonów i smartfonów. Wręcz przeciwnie – dla wielu firm stają się coraz bardziej liczącą się grupą docelową. Przede wszystkim ze względu na wzrost zainteresowania seniorów smartfonami.

  czytaj więcej

 • W świetle prawa matka jest pewna, ale...

  W świetle prawa matka jest pewna, ale...

  Głośny przypadek błędu w procedurze in vitro i jego dramatycznych konsekwencji skłania do postawienia wielu pytań natury prawnej i dobitnie pokazuje, jak bardzo polskie regulacje nie nadążają za postępem medycyny

  czytaj więcej

 • Więcej niż deweloper

  Więcej niż deweloper

  Warszawska spółka deweloperska PROFBUD konsekwentnie tworzy inwestycje oparte na stabilnych fundamentach – wysokiej jakości. W marcu br. tytułem Jakości Roku 2014 zostało nagrodzone osiedle Eskadra na Bemowie. Jednak tym co szczególnie wyróżnia PROFBUD na rynku jest wyjątkowe podejście do klienta.

  czytaj więcej

 • Finanse w telefonie to już standard

  Finanse w telefonie to już standard

  Z każdego miejsca na świecie można dziś wykonać niemal każdą operację na koncie bankowym, i to gratis. Czasem wystarczy smartfon, czasem potrzebna jest specjalna aplikacja.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (cz. 1)

  Ustawa z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (cz. 1)

  Sejm 15 maja 2015 r. uchwalił nową ustawę – Prawo restrukturyzacyjne. Została opublikowana 14 lipca 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 978, wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

  czytaj więcej

 • Zobacz, jakie będą nowe zasady zatrudniania i odwoływania w służbie cywilnej

  Zobacz, jakie będą nowe zasady zatrudniania i odwoływania w służbie cywilnej

  Zmiana ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (dalej u.s.c.) nie odnosi się do wszystkich członków służby cywilnej. Rozwiązania w zakresie statusu urzędników i pracowników pozostają bez zmian. Zasadnicze modyfikacje dotyczą wyższych stanowisk.

  czytaj więcej

 • Sławomir Siwy, przewodniczący ZZ Celnicy.PL: Nie zgadzamy się na zmiany naszym kosztem

  Sławomir Siwy, przewodniczący ZZ Celnicy.PL: Nie zgadzamy się na zmiany naszym kosztem

  - Jak długo nie będzie nam wolno przepuścić przemytu przez granicę i zarazem śledzić go aż do odbiorcy, tak długo zorganizowane grupy przestępcze będą bezkarne. My tymczasem, nakładem ogromnych środków, będziemy dzielnie walczyć z wiatrakami – mówi Sławomir Siwy, przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy. PL

  czytaj więcej

 • Fiskus przed reformą. Spór o tempo i kierunek zmian

  Fiskus przed reformą. Spór o tempo i kierunek zmian

  Ministerstwo Finansów chce utworzyć jednolitą Krajową Administrację Skarbową do poboru podatków oraz kontroli. Nie widzę innej drogi – mówiła Honorata Łopianowska, dyrektor departamentu reformy administracji skarbowej w MF podczas dyskusji zorganizowanej przez DGP. – System wymaga zmian, ale ewolucyjnych, poprzedzonych szerokimi konsultacjami – próbowali oponować pozostali uczestnicy

  czytaj więcej

 • Jak wdrożyć rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych w samorządach

  Jak wdrożyć rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych w samorządach

  Od 25 maja 2018 r. trzeba będzie stosować ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (RODO) do wszystkich procesów przetwarzania danych. Jest to wyzwanie nie tylko dla sektora prywatnego, lecz także dla administracji publicznej, w tym samorządowej. Częściowe wyjątki to tylko obszary obronności i porządku prawnego. Mimo że o obowiązkach związanych z RODO wiele się mówi i pisze, to materiały dostępne w internecie dotyczące sposobu wdrożenia unijnych obowiązków są bardzo ogólnikowe. Jednak jeszcze gorzej przedstawia się dostępność materiałów informacyjnych dotyczących wdrożenia RODO w administracji publicznej, szczególnie w jednostkach samorządu terytorialnego. Mimo że do wejścia w życie nowych obowiązków jest jeszcze kilka miesięcy, to już trzeba zacząć się przygotowywać, bo sprawa nie jest prosta, a za brak stosowania przepisów będą prawdopodobnie grozić surowe kary.

  czytaj więcej

 • Kontrole KAS w spółkach handlujących z podmiotami powiązanymi

  Kilkadziesiąt dużych spółek handlujących z podmiotami powiązanymi zostało wezwanych ostatnio do przedstawienia w ciągu 7 dni dokumentacji cen transferowych za 2016 r.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [KOMENTARZ]

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [KOMENTARZ]

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.; dalej: u.p.o.l.), inaczej niż inne polskie ustawy podatkowe normuje w swojej treści kilka danin. Wspólnym mianownikiem podatków i opłat, których dotyczą przepisy tej ustawy jest to, że stanowią one dochód jednostek samorządu terytorialnego, a co za tym idzie, organami są podmioty kierujące gminami. I w zasadzie w tym miejscu kończą się ogólne podobieństwa.

  czytaj więcej

 • Strategia na pięć lat i co nam dyktują europejskie trendy

  Strategia na pięć lat i co nam dyktują europejskie trendy

  Powyborczy kurz już opadł. Niespiesznie znikają banery i plakaty wyborcze. Nadchodzi czas strategicznych działańPrzed kilkoma dniami zakończyło się ważne dla samorządowego świata wydarzenie – Smart City World Expo 2018. Była to doskonała okazja do poznania najnowszych trendów, inspiracji i przykładów wdrożeń

  czytaj więcej

 • Pokaż nam swoją twarz. Trwa technologiczna bitwa o stworzenie idealnego systemu rozpoznawania twarzy

  Pokaż nam swoją twarz. Trwa technologiczna bitwa o stworzenie idealnego systemu rozpoznawania twarzy

  Koncerny toczą zacięty wyścig o to, kto pierwszy sprzeda wojsku, policji i służbom specjalnym w pełni działające systemy rozpoznawania twarzy.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników