Funkcja produkcji

Funkcja produkcji – funkcja matematyczna, przy pomocy której bada się, jakie zależności zachodzą pomiędzy nakładami i zasobami produkcyjnymi a efektami produkcji.