fundusze dla stowarzyszeń

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu fundusze dla stowarzyszeń. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące fundusze dla stowarzyszeń.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • 1,6 mld zł <strong>dla</strong> regionalnych <strong>funduszy</strong> pożyczkowych i poręczeniowych

  1,6 mld zł dla regionalnych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych

  ... przeznaczyły na dokapitalizowanie funduszy działających na ich ... udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe ... kwestii przekazywania wsparcia funduszom miało nastąpić w ... Bartkowiak, prezes Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych, projekt nie ... przekazywały wsparcie do funduszy. Opisuje tylko zasady wykorzystania dotacji przez fundusze na potrzeby poręczeń ... między fundusze poręczeniowe i ... dotyczące udzielania wsparcia dla funduszy.

  czytaj więcej

 • W 2010 roku 1,6 mld zł na inwestycje <strong>dla</strong> firm z <strong>funduszy</strong> pożyczkowych

  W 2010 roku 1,6 mld zł na inwestycje dla firm z funduszy pożyczkowych

  Ruszają unijne dotacje dla funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Już w przyszłym roku pierwsze lokalne fundusze zaoferują przedsiębiorcom nowe produkty finansowe. ... . Dodaje, że MCP chce zwycięskim funduszom wypłacić pieniądze do końca roku, ... . Konkursy wygrał Bank Gospodarstwa Krajowego. – Fundusze pożyczkowe wolą skorzystać z ... – mówi Barbara Bartkowiak, prezes Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych.

  czytaj więcej

 • Fundusze unijne: będą szkolenia tylko dla niepełnosprawnych

  ... ich aktywizację otrzyma Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na ... urzędy pracy projekty szkoleń dla niepełnosprawnych są traktowane marginalnie. ... to, że oferta szkoleń dla niepełnosprawnych jest droższa od ... kursów. Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, podkreśla natomiast, ... projektów złożonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w ... niepełnosprawnych w projektach dla osób, które zamierzają ...

  czytaj więcej

 • Pomoc po polsku: MSW blokuje <strong>fundusze</strong> <strong>dla</strong> uchodźców

  Pomoc po polsku: MSW blokuje fundusze dla uchodźców

  ... perspektywa finansowa, w której stowarzyszenia i fundacje mogły pozyskiwać ... temat nowego źródła finansowania – Funduszu Azylu, Migracji i Integracji ... dowiedzieć, jakie plany mają stowarzyszenia i fundacje. Problem w ... 19 czerwca. Tymczasem poprzedni fundusz finansował działania organizacji tylko ... . kursy języka polskiego dla migrantów. Nie byliśmy ... prywatne czy specjalne fundusze pożyczają im pieniądze. ...

  czytaj więcej

 • Prawnicy apelują o <strong>fundusze</strong> na sekretariaty <strong>dla</strong> kuratorów

  Prawnicy apelują o fundusze na sekretariaty dla kuratorów

  ... ograniczenie wolności, oznacza – przynajmniej w założeniach – więcej obowiązków dla kuratorów. linki wyróżnione Kiedy wreszcie Sejm przyjął ... przyjąć w nadchodzącym roku. Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych apeluje o zabezpieczenie w budżecie na 2016 ... i odpowiedniej liczby etatów, koniecznych do utworzenia sekretariatu dla każdego zespołu kuratorskiego. – Chodzi o 217 etatów ...

  czytaj więcej

 • "Polska negocjuje pożyczkę z EBI <strong>dla</strong> Krajowego <strong>Funduszu</strong> Drogowego"

  "Polska negocjuje pożyczkę z EBI dla Krajowego Funduszu Drogowego"

  ... chce skorzystać z pożyczki płynnościowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Czy rząd będzie się starał ... z kilku instrumentów z portfela Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jest ona udzielana bezwarunkowo krajom, ... mld zł z budżetu do Krajowego Funduszu Drogowego. Gdyby całość tych wydatków udało ... instytucji. Finansowanie z MIF-ów jest dla nas dużo tańsze niż ...

  czytaj więcej

 • Jest zgoda niemieckiego Trybunału <strong>dla</strong> ratyfikacji <strong>funduszu</strong> ratunkowego EMS. Ale jest twardy warunek

  Jest zgoda niemieckiego Trybunału dla ratyfikacji funduszu ratunkowego EMS. Ale jest twardy warunek

  ... . Jeśli prezydent Niemiec podpisze ustawę ratyfikacyjną, 700-miliardowy fundusz zacznie działać od października Orzeczenie sądu w Karlsruhe ... pod ustawą ratyfikacyjną. Dzięki temu EMS, czyli stały fundusz o wartości 700 mld euro na wsparcie nadmiernie ... Trybunału Konstytucyjnego. Skargi wniosły m.in. partia Lewica, stowarzyszenie "Więcej Demokracji", wspierane przez 37 tysięcy obywateli, ...

  czytaj więcej

 • Pożyczki i poręczenia <strong>dla</strong> MSP: Alternatywa <strong>dla</strong> dotacji

  Pożyczki i poręczenia dla MSP: Alternatywa dla dotacji

  ... zdjęcie główne Alternatywą dla bezzwrotnej pomocy z funduszy unijnych mogą być ... to nawet przedstawiciele funduszy. – Niestety, fundusze nie dysponują środkami ... uruchomić działalność operacyjną funduszu i wypłatę środków dla małych i średnich ... odniesieniu do wszystkich funduszy. Podmioty prowadzące fundusze pożyczkowe realizują swoje ... pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet. Pożyczkę w ...

  czytaj więcej

 • Wynagrodzenia: Więcej dla nauczycieli, mniej dla urzędników i osób niepełnosprawnych

  ... skutkować mniejszym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, gdyż przyjętą kwotą bazową ... ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne dla osób, które rezygnują z pracy, ... kryterium – mówi Małgorzata Rycąbel ze Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych. Dodaje, że ... dopłat do pensji dla wszystkich niepełnosprawnych pracowników ... zł. Darmowe posiłki dla dzieci Sejm zadecydował ...

  czytaj więcej

 • Zasiłek <strong>dla</strong> bezrobotnych <strong>dla</strong> byłego opiekuna zamiast świadczenia pielegnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego?

  Zasiłek dla bezrobotnych dla byłego opiekuna zamiast świadczenia pielegnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego?

  ... ) będą przyznawać zasiłek dla bezrobotnych osobom, które ... ), prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje co ... prawa do zasiłku dla bezrobotnych. linki ... prawa do zasiłku dla bezrobotnych w takim ... zasiłków. – Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych po okresie ... odprowadzających składki na fundusz pracy – uważa Adam ... informuje MPiPS, zasiłek dla bezrobotnych byłych opiekunów ... ją Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Osób ...

  czytaj więcej

 • Stowarzyszenie zapłaci podatek od środków z funduszu

  ... IZBA Czy od zgromadzonych przez Stowarzyszenie Mieszkańców Bloku środki na koncie ... , przeznaczonych tylko i wyłącznie na fundusz remontowy - niezbędnych dla zabezpieczenia bloku, należy odprowadzić 19 ... objęta tym przepisem nie dotyczy stowarzyszeń lecz innych, szczegółowo wymienionych w ... działa w formie stowarzyszenia. Wobec tego nie ... związku z tym Stowarzyszenie nie korzysta ze ...

  czytaj więcej

 • 4 tys. zł <strong>dla</strong> prywatnej agencji za pracę <strong>dla</strong> bezrobotnego

  4 tys. zł dla prywatnej agencji za pracę dla bezrobotnego

  ... aktywizację bezrobotnych pieniądze z Funduszu Pracy. Takie rozwiązania, jak ... z FP będą stanowić dla agencji zachętę, aby częściej ... - mówi Monika Ulatowska ze Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. Wskazuje, że ... - Te programy będą pisane dla tych bezrobotnych, w stosunku ... nie są konkurencją dla urzędów pracy i ... wydawania wstępnego zezwolenia dla agencji wydawanego na ...

  czytaj więcej

 • ... objęte gwarancjami BFG. Większe bezpieczeństwo <strong>dla</strong> klientów, ale i dodatkowe koszty <strong>dla</strong> kas

  ... objęte gwarancjami BFG. Większe bezpieczeństwo dla klientów, ale i dodatkowe koszty dla kas

  ... zdjęcie główne Objęcie gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego to jednak także koszty. Są ... nowych etatów, tylko ze zwiększonym obciążeniem dla już zatrudnionych pracowników. Jednak te koszty ... to kolejna w ostatnim czasie zmiana dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Od 27 ... , takimi jak parafie, spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia, które już mogą być ...

  czytaj więcej

 • Taka sama waloryzacja dla wszystkich emerytów jest niezgodna z konstytucją

  ... razu po wydaniu wyroku. Dla skorzystania z tego uprawnienia ... , w wysokości 71 złotych dla wszystkich emerytów, jest korzystna dla osób otrzymujących świadczenia poniżej 1480 złotych, ale niekorzystna dla pozostałych. W przypadku osób ... świadczenia były podwyższane dla wszystkich uprawnionych o ... mniejsze wynagrodzenia. Czy dla trybunału będzie to ...

  czytaj więcej

 • 1,6 mld zł z programów operacyjnych w regionach na przedsiębiorczość

  ... menedżera pięciu takich funduszy: ● Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego, ● Łódzkiego Regionalnego, Funduszu Powierniczego ● Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa ... pośredników finansowych dedykowane dla funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. ... zł, które wspierają fundusze poręczeniowe: ● Fundusz Rozwoju i Promocji ... o.o., ● Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych. Fundusze pożyczkowe: ● Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości, ... .o., i fundusze pożyczkowe ● Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. ...

  czytaj więcej

 • Od 2012 r. zamiast NFZ powstaną prywatne i publiczne <strong>fundusze</strong>

  Od 2012 r. zamiast NFZ powstaną prywatne i publiczne fundusze

  ... na kilka regionalnych funduszy, działających w największych ... lata, obok publicznych funduszy powstaną też prywatne. ... on wskaże, który fundusz cieszy się jego ... . powstanie sześć regionalnych funduszy. W ich strukturę ... mieli prawa wyboru funduszu. Automatycznie zostaną przypisani do odpowiedniego regionalnego funduszu według miejsca ... jakość i dostępność dla pacjentów. - Fundusze będą kontraktować te ...

  czytaj więcej

 • fundusze

  ... zakładach pracy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przykładem funduszu dobrowolnego może być fundusz pożyczkowy lub fundusz dobroczynny.  Fundusz tworzy się dla jakiegoś określonego celu ... . Do tej grupy funduszy zaliczamy: fundusz inwestycyjny, fundusz powierniczy, fundusz na nieprzewidziane zdarzenia ... , tym mniejsze ryzyko dla uczestnika funduszu (np. fundusz obligacyjny, pieniężny lub fundusz stabilnego wzrostu), ...

  czytaj więcej

 • Wartość poręczeń kredytowych <strong>dla</strong> firm może zwiększyć się nawet dwukrotnie

  Wartość poręczeń kredytowych dla firm może zwiększyć się nawet dwukrotnie

  ... kraju działa kilkadziesiąt funduszy poręczeniowych, które zasilane ... . W ubiegłym roku fundusze skupione wokół BGK ... powstania w Polsce fundusze poręczeniowe udzieliły ponad ... zdecydowanie zwiększyć znaczenie funduszy poręczeniowych w naszej ... . Poręczenia kredytowe dla firm mają ... współpracuje już z funduszami doręczeniowymi. Jeśli dzisiaj fundusze poręczeniowe dysponują łącznie ... Szczucki z Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych. Do tej ...

  czytaj więcej

 • Jak rozliczać <strong>fundusze</strong> unijne - interpretacje podatkowe

  Jak rozliczać fundusze unijne - interpretacje podatkowe

  ... ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa dotycząca ... ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki te ... w szczególnej procedurze dla wydatków finansowanych ze ... znaczenia dla fundacji, zakładając, ... sprzeczności z celami, dla których Wspólnota powołała fundusze strukturalne. Zgodnie z ... obojętne podatkowo Pomoc dla stowarzyszenia pochodząca z budżetu ... ta jednak będzie dla stowarzyszenia obojętna podatkowo, bowiem ...

  czytaj więcej

 • Rynkowe kredyty dla firm są tańsze niż te z gwarancją rządu

  ... wysokości 2 proc. dla poręczenia ... ramach dwóch zlikwidowanych funduszy BGK: Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych i Funduszu Poręczeń Unijnych. – W ... Nosowicza, prezesa Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych (skupia fundusze, które nie współpracują ... . Szansą na dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych są fundusze unijne. Z tego ... (banki, firmy leasingowe, fundusze poręczeniowe i fundusze venture capital), a ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne