Fundusz Wczasów Pracowniczych

Fundusz Wczasów Pracowniczych (FWP) – wyspecjalizowana instytucja założona w Polsce w 1949, podległa związkom zawodowym, której zadaniem było zapewnienie możliwości wypoczynku klasie robotniczej.


 • Naprawa przepisów przez TK trwa za długo. Wyroki czekają na wykonanie nawet 16 lat

  Naprawa przepisów przez TK trwa za długo. Wyroki czekają na wykonanie nawet 16 lat

  Tempo wykonywania zaległych wyroków Trybunału Konstytucyjnego nadal jest zbyt wolne. W efekcie dochodzi nawet do sytuacji, kiedy trybunał musi ponownie rozpatrywać to samo zagadnienie

  czytaj więcej

 • Wpłaty na ZFŚS to koszt pracodawcy

  Wpłaty na ZFŚS to koszt pracodawcy

  Do końca maja zakłady pracy muszą przekazać na wyodrębniony rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych trzy czwarte wartości odpisu podstawowego. Niedotrzymanie tego terminu nie przekreśla możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodów.

  czytaj więcej

 • W jaki sposób należy rozliczać urlopowe świadczenia pracownicze

  W jaki sposób należy rozliczać urlopowe świadczenia pracownicze

  Dopłaty do wypoczynku osób zatrudnionych w firmie oraz ich dzieci do lat 18 mogą być objęte preferencjami w PIT. Kluczowe są pod tym względem źródło oraz wysokość dofinansowania

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć świadczenia urlopowe

  Jak rozliczyć świadczenia urlopowe

  Nie trzeba regulować PIT od dofinansowania kolonii dla dziecka, gdy w trakcie pobytu uzyska pełnoletność.

  czytaj więcej

 • ZUS szuka pieniędzy. Przedsiębiorcy zapłacą składki od wszystkiego

  ZUS szuka pieniędzy. Przedsiębiorcy zapłacą składki od wszystkiego

  Mający 50 mld zł deficytu ZUS szuka pieniędzy w firmach. Na celowniku znalazły się fundusze świadczeń socjalnych, delegacje i zarobki zarządów

  czytaj więcej

 • Pożyczka na mieszkanie i karnet na basen, czyli co może nam zaproponować pracodawca

  Pożyczka na mieszkanie i karnet na basen, czyli co może nam zaproponować pracodawca

  Pracodawcy coraz chętniej motywują pracowników, przyznając im dodatkowe świadczenia pozapłacowe. Z różnego rodzaju benefitów skorzystało w zeszłym roku 75 procent firm. Sposobów na silniejsze związanie pracownika z instytucją jest wiele, ale większość pracodawców wybiera tanie i popularne zachęty. Tylko nieliczni decydują się na kosztowne przywileje. Zobacz, czego możesz oczekiwać od pracodawcy oprócz wyższego wynagrodzenia.

  czytaj więcej

 • Kopalnie coraz biedniejsze, ale górnicy i tak świętują. Zobacz, jakie finansowe przywileje im przysługują

  Kopalnie coraz biedniejsze, ale górnicy i tak świętują. Zobacz, jakie finansowe przywileje im przysługują

  Dzisiaj Barbórka. Górnicy dzisiaj odpoczywają lub uczestniczą w okazjonalnych spotkaniach. Równocześnie kopalnie im wypłacają specjalne nagrody tzw. barbórkowe. Ale to nie koniec przywilejów osób pracujących pod ziemią. Uposażenie górników składa się także z około 20 innych uprawnień wymienionych w Karcie górnika.

  czytaj więcej

 • Pożyczki, zapomogi, premie: Na jakie dodatkowe pieniądze od szefa może liczyć pracownik

  Pożyczki, zapomogi, premie: Na jakie dodatkowe pieniądze od szefa może liczyć pracownik

  Pracodawca może liczyć na szereg finansowych bonusów od szefa, w tym na premie i dodatkowe nagrody. Jednak firma może również wspomóc materialnie swoich podwładnych, przyznając im wsparcie z kasy zapomogowo-pożyczkowej czy pomagając osobom podnoszącym kwalifikacje zawodowe.

  czytaj więcej

 • Spieszmy się jechać na urlop. Nadchodzi kres płatnego wypoczynku?

  Spieszmy się jechać na urlop. Nadchodzi kres płatnego wypoczynku?

  Najpierw przywilej najbogatszych, później obowiązek mas. Dziś płatnego urlopu znowu może zabraknąć.

  czytaj więcej

 • Życie w związku zawodowym: Gigantyczne pensje, premie i zagraniczne wojaże

  Życie w związku zawodowym: Gigantyczne pensje, premie i zagraniczne wojaże

  Gigantyczne pensje, premie i zagraniczne wojaże – tak wedle doniesień medialnych ma wyglądać życie działaczy związków zawodowych. Oficjalnie jednak same organizacje są biedne niczym myszy kościelne. Nie mają prawie żadnych nieruchomości ani oszczędności. I niemal wszystkie utrzymują się ze składek

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć wypoczynek letni dla dzieci pracowników sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy

  Jak rozliczyć wypoczynek letni dla dzieci pracowników sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy

  W ABC sp. z o.o. działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dodatkowo spółka zdecydowała się dofinansować wypoczynek letni dla niepełnoletnich dzieci pracowników. Wprowadziła stosowne zapisy w regulaminie wynagradzania. Dofinansowaniem objęty został wypoczynek w formach zorganizowanych (kolonie, obozy) przez podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania wypoczynku dzieci na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, posiadające stosowne akredytacje kuratora oświaty. Kwota dofinansowania wynosi 500 zł (bez względu na liczbę dzieci danego pracownika korzystających z wypoczynku). Przyznanie dofinansowania nie jest uzależnione od statusu materialnego (dochodowego) pracownika ani nie jest różnicowane w zależności od tego statusu. Wypłaty pierwszych dofinansowań spółka dokona w okresie 18–20 lipca 2016 r. Dotyczyć one będą dzieci korzystających z wypoczynku w okresie od 27 czerwca do 8 lipca 2016 r. Łączna kwota dofinansowań za ten okres wynosi 4000 zł (otrzyma je 8 pracowników). Dofinansowania zostaną przelane na rachunek bankowy uprawnionych pracowników w dniach 18–20 lipca 2016 r. Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracownik powinien złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatek na wypoczynek i jego charakter w terminie 7 dni od dnia zakończenia wypoczynku, a pracodawca ma 7 dni na przelanie dofinansowania na rachunek bankowy pracownika. Jak prawidłowo spółka powinna rozliczyć przedmiotowe dofinansowanie na gruncie CIT i VAT? Czy na spółce ABC jako płatniku ciążą jakieś obowiązki w zakresie PIT? VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza miesięcznie.

  czytaj więcej

 • Olgierd Łukaszewicz o Wojciechu Młynarskim: W sytuacji opresji dodawał siły

  Olgierd Łukaszewicz o Wojciechu Młynarskim: W sytuacji opresji dodawał siły

  W sytuacji opresji dodawał siły, żebyśmy "robili swoje" i nie poddawali się nawet wtedy; kiedy kwestionowało się wykształcenie, kompetencje, jakieś szersze wizje - powiedział PAP prezes ZASP Olgierd Łukaszewicz o zmarłym w środę Wojciechu Młynarskim.

  czytaj więcej

 • Związki zawodowe. Nowe otwarcie

  Związki zawodowe. Nowe otwarcie

  Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolita Polska „zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych” oraz „wolność zrzeszania się w związkach zawodowych”. Ponadto „związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień”. Niestety są to w znacznej mierze martwe zapisy, co w 2015 r. przyznał Trybunał Konstytucyjny, zgadzając się z wnioskiem OPZZ, zgodnie z którym w Polsce nie ma pełnej swobody zrzeszania się i działania w związkach zawodowych.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć dofinansowanie do ferii na dzieci?

  Jak rozliczyć dofinansowanie do ferii na dzieci?

  X spółka z o.o. zgodnie z zapisami regulaminu wynagradzania dofinansowała wypoczynek zimowy dla dzieci pracowników. Dofinansowaniem objęto wypoczynek w formach zorganizowanych (ferie), organizowany przez podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania wypoczynku dzieci na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Kwota dofinansowania wynosi 1500 zł (bez względu na liczbę dzieci danego pracownika korzystających z wypoczynku). Wypoczynek był dofinansowany ze środków obrotowych pracodawcy, a nie ze środków funkcjonującego w spółce zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przyznanie świadczeń nie było też uzależnione od statusu materialnego. Wypłaty dofinansowań spółka dokonała 25 lutego 2018 r. (dotyczyło dzieci, których wypoczynek zakończył się najpóźniej 11 lutego 2018 r.). Łączna kwota tych dofinansowań wyniosła 15 000 zł (otrzymało je 10 uprawnionych pracowników). Dofinansowania zostały przelane na ich rachunki bankowe. Zgodnie z regulaminem wynagrodzenia pracownik powinien złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatek na wypoczynek (np. fakturę) i jego charakter w terminie siedmiu dni od zakończenia wypoczynku, a pracodawca ma siedem dni na przelanie dofinansowania na rachunek bankowy pracownika. Jak spółka powinna rozliczyć przedmiotowe dofinansowanie w zakresie CIT, VAT i PIT (obowiązki płatnika)? VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza miesięcznie, a jej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.

  czytaj więcej

 • Od kaowca do animatora czasu wolnego. Krótka historia pogromców nudy

  Od kaowca do animatora czasu wolnego. Krótka historia pogromców nudy

  Malowanie buziek czy puszczanie baniek mydlanych to chleb powszedni animatora czasu wolnego. Kiedyś funkcja kaowca była pracą u podstaw, dziś to zawód bez przyszłości.

  czytaj więcej

 • RPO: Potrzebna reakcja na wywłaszczenia

  RPO: Potrzebna reakcja na wywłaszczenia

  Gros przepisów ustawy o Funduszu Wczasów Pracowniczych jest niezgodnych z konstytucją i może prowadzić do wywłaszczenia właścicieli setek nieruchomości – twierdzi Adam Bodnar.

  czytaj więcej

 • Fundusz Wczasów Pracowniczych: Sprzedaż majątku była niezgodna z prawem

  Fundusz Wczasów Pracowniczych: Sprzedaż majątku była niezgodna z prawem

  Właściciele nieruchomości, którzy kupili je od Funduszu Wczasów Pracowniczych sp. z o.o., mogą je teraz stracić. Spółka podważa bowiem legalność transakcji. Chce odzyskać majątek, ale pieniędzy zwracać nie zamierza.

  czytaj więcej

 • Emerytury będą głodowe. System emerytalny zmierza do załamania

  Emerytury będą głodowe. System emerytalny zmierza do załamania

  Za 40 lat dwie trzecie wszystkich emerytur będą stanowiły świadczenia minimalne lub niższe. To cena, jaką zapłacimy za obniżony wiek emerytalny i niepodnoszenie wydatków na świadczenia – ostrzega Instytut Badań Strukturalnych.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników