fundusz gwarantowanych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - fundusz powstały w 1994 r.