Fuji Heavy Industries

lub FHI to japońska spółka samochodowa i lotnicza.