Frania

Frania – elektryczna pralka wirnikowa popularna w Polsce przed upowszechnieniem się w latach 80. XX w.