Fosy

Fosylizacja – suma procesów, którym uległy martwe organizmy lub ich fragmenty albo ślady ich działania (np.