Forum Związków Zawodowych

Forum Związków Zawodowych (FZZ) – ogólnopolska struktura (centrala) związkowa, niezależna, tzn.