formularz o zmianie nazwiska

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu formularz o zmianie nazwiska. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące formularz o zmianie nazwiska.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika [KOMENTARZ]

  Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika [KOMENTARZ]

  Na początku trzeciej części komentarza omawiamy przepisy odnoszące się do głosowania korespondencyjnego. Obecnie z tej formy mogą skorzystać wyłącznie osoby niepełnosprawne.

  czytaj więcej

 • RODO: Jakie dane będziesz musiał podać przyszłemu szefowi

  RODO: Jakie dane będziesz musiał podać przyszłemu szefowi

  Nowe przepisy o RODO, które wchodzą w życie 25 maja, wprowadzą wiele zmian w obszarze ochrony danych osobowych, które będą miały m.in. istotny wpływ na pracę działów HR, szczególnie w zakresie pozyskiwania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych kandydatów.

  czytaj więcej

 • Rozwój wymaga wiedzy

  Rozwój wymaga wiedzy

  Warto wzmacniać biznes, wzbogacać ofertę, promować się szerzej, szukać nowych rynków zbytu, myśleć o wyjściu poza granice – przedsiębiorcy wiedzą, że kto stoi w miejscu, ten się cofa, zwłaszcza w okresie sprzyjającej koniunktury. Dlatego szukają know-how.

  czytaj więcej

 • 10 problemów na ostatnie godziny. Jakie zmiany w zakładzie pracy wymusza RODO

  10 problemów na ostatnie godziny. Jakie zmiany w zakładzie pracy wymusza RODO

  Już jutro wchodzi w życie RODO, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119). Wiele firm już od miesięcy wdraża nowe rozwiązania w celu ochrony danych osobowych zgodnie z RODO, ale są też tacy, którzy zmiany zostawili na ostatnią chwilę. Wielu przedsiębiorców, którzy nie zdecydowali się na pomoc profesjonalistów, nawet nie wie, od czego takie zmiany rozpocząć – a przypomnieć należy, że wyzwań jest sporo.

  czytaj więcej

 • Jedenasta plaga egipska: RODO. Czy prawny mętlik to wina Unii Europejskiej?

  Jedenasta plaga egipska: RODO. Czy prawny mętlik to wina Unii Europejskiej?

  Szkoły nie mogą wywieszać dyplomów uczniów, dyrektorzy szpitali zakazują podpisywania kroplówek nazwiskami pacjentów, pracownikom zabrania się wynoszenia z firmy służbowych laptopów. To wina unijnego rozporządzenia. Czy na pewno?

  czytaj więcej

 • Wakacje to nowe obowiązki biur podróży. Sprawdź, o czym trzeba poinformować klientów

  Wakacje to nowe obowiązki biur podróży. Sprawdź, o czym trzeba poinformować klientów

  Wchodząca w życie 1 lipca br. ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych przyznaje kupującym wycieczki nowe uprawnienia. Nakłada jednocześnie kolejne obowiązki informacyjne nie tylko na touroperatorów, agentów i inne podmioty oferujące imprezy turystyczne, lecz także na przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług.

  czytaj więcej

 • Chcesz zostać urzędnikiem wyborczym? Zobacz, ile zarobisz i jakie bedziesz miał obowiązki

  Chcesz zostać urzędnikiem wyborczym? Zobacz, ile zarobisz i jakie bedziesz miał obowiązki

  Powoływani są na sześć lat, do pełnienia zadań, które jeszcze niedawno należały do gmin. Ustawodawca nakłada na nich mnóstwo obowiązków, które muszą zazwyczaj wykonać bez zbędnej zwłoki, a miesięcznie – jeśli faktycznie przepracują cały miesiąc – zarobią nieco ponad 4,4 tys. zł brutto. Z własnej kieszeni będą musieli opłacić dojazd i nieźle się starać, by obowiązki wyborcze nie kolidowały z zadaniami w stałej pracy.

  czytaj więcej

 • UODO: Obywatele to także profesjonalni lobbyści. Specjaliści: doszło do naruszenia przepisów RODO

  UODO: Obywatele to także profesjonalni lobbyści. Specjaliści: doszło do naruszenia przepisów RODO

  Resort zdrowia upublicznił adresy e-mailowe zgłaszających uwagi do projektu jednego z rozporządzeń. Eksperci mówią o wycieku danych, a nawet bezpodstawnym ich przetwarzaniu. Organ nadzorczy nie widzi problemu i powołuje się na ustawę o działalności lobbingowej.

  czytaj więcej

 • McDonald’s na bakier z RODO. Przez pomyłkę

  McDonald’s na bakier z RODO. Przez pomyłkę

  Chcąc odebrać nagrody o niskiej wartości, uczestnicy loterii musieli podawać nadmiarowe dane osobowe – w tym nr PESEL. Po interwencji DGP koncern obiecał jednak zmienić swoją praktykę

  czytaj więcej

 • Można startować na wójta i radnego ale tylko w tej samej jednostce

  Można startować na wójta i radnego ale tylko w tej samej jednostce

  Jeszcze przez trzy tygodnie komitety wyborcze mogą zgłaszać kandydatów na stanowiska wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Termin upływa 26 września o północy. Trzeba jednak pamiętać, że te osoby nie mogą jednocześnie kandydować na radnego w innej miejscowości. W tej samej, owszem.

  czytaj więcej

 • RODO w szkołach: Nauczyciel klasówek nie wyniesie, kamery nie znikną

  RODO w szkołach: Nauczyciel klasówek nie wyniesie, kamery nie znikną

  Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim prawdziwy test dla dyrektorów i nauczycieli. Okaże się, czy w ich placówkach przestrzega się przepisów dotyczących danych osobowych.

  czytaj więcej

 • Znamy wzór nowego e-dowodu

  Znamy wzór nowego e-dowodu

  MSWiA skierowało do konsultacji międzyresortowych rozporządzenie dotyczące wzoru graficznego nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Zmianie ulegnie m.in. umiejscowienie danych zawartych na dowodzie. Będzie ono zgodne z zaleceniami ICAO oraz przepisami projektowanego unijnego rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli UE. Rozporządzenie MSWiA zawiera również ułatwienia dla rodziców dotycząceodbioru dokumentu i wymogów w zakresie zdjęcia dziecka.

  czytaj więcej

 • Na przygotowanie spisów wyborców zostało tylko kilka dni

  Na przygotowanie spisów wyborców zostało tylko kilka dni

  To gminy odpowiadają za to, kto zostanie w spisie umieszczony, i za ewentualne błędy, które mogą się w nim znaleźć. Do ostatniej więc chwili, czyli do momentu przekazania spisu przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania, trzeba aktualizować dane osobowe wyborców.

  czytaj więcej

 • Nowelizacja prawa wyborczego: Rejestracja kandydatów i karty do głosowania [KOMENTARZ]

  Nowelizacja prawa wyborczego: Rejestracja kandydatów i karty do głosowania [KOMENTARZ]

  Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych [wyciąg, cz. 9 - ostatnia] (Dz.U. z 2018 r. poz. 130).

  czytaj więcej

 • Hermeliński: Cisza wyborcza to iluzja. Należy ją zlikwidować [WYWIAD]

  Hermeliński: Cisza wyborcza to iluzja. Należy ją zlikwidować [WYWIAD]

  To iluzja, która niepoważnie wygląda – komentuje Wojciech Hermeliński. Natomiast w związku z trudną sytuacją Hanny Zdanowskiej apeluje o zmianę przepisów na mniej rygorystyczne w stosunku do skazanych pracowników samorządowych.

  czytaj więcej

 • SLPS, czyli Swoim Lepszy Przydział Spraw

  SLPS, czyli Swoim Lepszy Przydział Spraw

  21 listopada 2018 r. w DGP ukazał się artykuł red. Małgorzaty Kryszkiewicz „Jak w praktyce (nie) działa losowy przydział spraw”. Znalazł się w nim opis pewnej sprawy karnej, która zawisła przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Okazało się, że zarówno prezes (chodzi o Macieja Nawackiego zasiadającego jednocześnie w Krajowej Radzie Sądownictwa), jak i wiceprezes tego sądu w ogóle nie brali udziału w kolejnych losowaniach mających zdecydować, kto tę sprawę poprowadzi. Prezes Nawacki wyjaśnił, że jej „kategoria” znajdowała się poza zakresem jego i jego zastępcy obowiązków. A te ostatnie określono w Formularzu podziału czynności autorstwa prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie, ustalonego po zasięgnięciu opinii właściwego kolegium sądu. W dniu publikacji do sprawy odniosło się Ministerstwo Sprawiedliwości w pełnym emocji komunikacie umieszczonym na swojej stronie, zapewniając, że system losowego przydzielania spraw (SLPS) funkcjonuje prawidłowo i jest transparentny.

  czytaj więcej

 • Dziekan Rady OIRP w Krakowie: Nie dopuszczę do skierowania dyskusji na boczne tory

  Dziekan Rady OIRP w Krakowie: Nie dopuszczę do skierowania dyskusji na boczne tory

  Upieram się, że niedopuszczenie do dyskusji nie było obroną demokracji, ale naruszeniem jej fundamentalnych zasad. Wszystkie propozycje wrzucono do jednego wora z etykietą „antydemokra tyczne postulaty” i wysłano na makulaturę.

  czytaj więcej

 • Sprawozdania finansowe będą podpisywane w ciemno. MF nie udostępniło programu do odkodowania raportów

  Sprawozdania finansowe będą podpisywane w ciemno. MF nie udostępniło programu do odkodowania raportów

  Prezes i wiceprezesi nie będą wiedzieć, co sygnują swoim nazwiskiem. Zobaczą rząd liter i cyfr. Ministerstwo Finansów nie udostępniło bowiem oprogramowania do odczytu zakodowanych raportów.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 1) [KOMENTARZ]

  Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 1) [KOMENTARZ]

  Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629) weszła w życie 25 listopada 2018 r. Ten długo oczekiwany przez przedsiębiorców akt prawny reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oraz kontynuowania działalności z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

  czytaj więcej

 • Użytkowanie wieczyste w pytaniach i odpowiedziach

  Użytkowanie wieczyste w pytaniach i odpowiedziach

  Chociaż uwłaszczenie na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste miało dotyczyć przede wszystkim właścicieli lokali mieszkalnych, to z tego przywileju skorzystają także przedsiębiorcy. Chodzi m.in. o sytuacje, gdy w budynku posadowionym na tym gruncie większość lokali będzie miała przeznaczenie mieszkaniowe, ale będą znajdowały się w nim również lokale handlowe i usługowe, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Beneficjentami uwłaszczenia będą więc również m.in. deweloperzy i spółdzielnie mieszkaniowe.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników