Fordon

Dzielnica Wschodnia, Fordon – dzielnica Bydgoszczy leżąca w Dolinie Fordońskiej nad Wisłą, licząca 69 114 mieszkańców (2009), do 1973 roku samodzielne miasto.