flagi

Flagi republik związkowych ZSRR nawiązywały do wyglądu flagi ZSRR.