fiz

Fizyka (z physis – "natura") – nauka o przyrodzie w najszerszym znaczeniu tego słowa.