Filar ochronny

Filar ochronny – jest to część obszaru górniczego w którym są zabronione wszelkie roboty górnicze.