Filar graniczny

Filar graniczny jest to calizna oddzielająca dwa sąsiednie obszary górnicze.