figura

* postać wyobrażona w malarstwie lub rzeźbie