Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych

Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych zrzesza pracowników następującej spółki grupy PKP S.A.: