faktorant

Faktoring – rodzaj transakcji handlowych, wykształconych w praktyce anglosaskich instytucji finansowych i w rozwiniętej już postaci przeniesionych na grunt europejski, w latach pięćdziesiątych XX.


 • "Faktoring pomaga konkurować na rynku"

  "Faktoring pomaga konkurować na rynku"

  MAŁGORZATA CHMIELEWSKA: Obecnie cena faktoringu nie różni się istotnie od ceny kredytu. Firmy, które korzystają z faktoringu, otrzymują dostęp do wielu dodatkowych usług ułatwiających im działalność gospodarczą

  czytaj więcej

 • Za fakturę zapłaci bank

  Za fakturę zapłaci bank

  Coraz większą popularnością wśród firm cieszy się faktoring – pozwala on uchronić się przed zatorami płatniczymi i zachować płynność finansową.

  czytaj więcej

 • Sprawdź, jakie są największe zalety i wady faktoringu

  Sprawdź, jakie są największe zalety i wady faktoringu

  Faktoring (od łacińskiego facere – pośrednik) jest formą transakcji handlowej wywodzącej się od anglosaskich instytucji finansowych i na dobre rozwiniętej w połowie XX wieku. Można go określić jako krótkoterminowe finansowanie działalności danego podmiotu, które polega na wykupie przez tzw. faktora – firmę/bank świadczący usługę faktoringu – wierzytelności podmiotu (tzw. faktoranta). Najczęściej chodzi tu o wykup faktur (stąd nazwa), na podstawie których dane przedsiębiorstwo dochodzi swoich należności od odbiorców towarów lub usług. W ten sposób owi odbiorcy stają się już dłużnikami faktora (banku) i jemu bezpośrednio spłacają swoje zobowiązania.

  czytaj więcej

 • e-Faktoring lekiem na problemy małych firm. Pierwsza taka usługa w Polsce

  e-Faktoring lekiem na problemy małych firm. Pierwsza taka usługa w Polsce

  Już dzisiaj nie tylko średnie i duże firmy, ale również mikroprzedsiębiorcy mogą skorzystać z finansowania swojej działalności usługą faktoringu. Co więcej, mogą zabezpieczyć swoją płynność finansową wyłącznie za pośrednictwem internetu – bez wychodzenia z domu i konieczności dostarczania dokumentów. Taką innowacyjną, pierwszą na polskim rynku, usługę świadczy NFG, spółka wchodząca w skład konsorcjum Kaczmarski Group. Jest ona dostępna w ramach Systemu Terminowych Płatności FairPay.pl

  czytaj więcej

 • U faktoranta ujęcie zmiany wierzyciela jest pod datą otrzymania informacji o wykupie

  U faktoranta ujęcie zmiany wierzyciela jest pod datą otrzymania informacji o wykupie

  Firma współpracuje ze stałymi dostawcami, którzy wymagają płatności gotówkowych za dostarczane towary/usługi lub oferują bardzo krótkie terminy płatności. Czy opłaca się jej zastosować faktoring odwrotny? Na czym on polega i jak zaksięgować operacje z nim związane?

  czytaj więcej

 • Jak księgować faktoring i jaki ma to wpływ na strukturę kapitałów

  Jak księgować faktoring i jaki ma to wpływ na strukturę kapitałów

  Jednostka zawarła z bankiem umowę faktoringu pełnego (bez regresu). Zgodnie z tą umową faktor przejmuje ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika i wypłaca faktorantowi 100 proc. wartości faktury natychmiast po jej wystawieniu z potrąceniem należnej faktorowi prowizji. Jednostka przedstawiła faktorowi fakturę za sprzedany towar za kwotę 17 255 zł. W dniu jej wystawienia faktor przekazał faktorantowi kwotę 16 048 zł, tj. po pomniejszeniu o należną prowizję. Faktorant otrzymał fakturę faktoranta na kwotę 1207 zł brutto (w tym VAT 225,70 zł). Jakie operacje należy przeprowadzić w księgach?

  czytaj więcej

 • Biała lista VAT. Jest lepiej, ale wciąż z dziurami

  Biała lista VAT. Jest lepiej, ale wciąż z dziurami

  Po dwóch tygodniach od uruchomienia elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT działa sprawniej. Przedsiębiorcy nadal jednak zgłaszają problemy, z którymi zetknęli się już pierwszego dnia września. I nie tylko oni.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników