expres

Express Wieczorny - dziennik popołudniowy o charakterze sensacyjnym założony przez Rafała Pragę.