Exim

Exim jest serwerem poczty (agentem transferu poczty - ang.