Executive search

Executive search (poszukiwania bezpośrednie) – metoda rekrutacji polegająca na bezpośrednim doborze kandydatów na stanowiska szczebla kierowniczego.