europejskiej obowiązują

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu europejskiej obowiązują. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące europejskiej obowiązują.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • RODO: Nowe przepisy nie muszą osłabić chmury. Dane będą w końcu lepiej chronione

  RODO: Nowe przepisy nie muszą osłabić chmury. Dane będą w końcu lepiej chronione

  W chmurze należy zachować tak wysokie standardy ochrony informacji, jakie obowiązują w formie papierowej. Posiadanie technologii wyłącznie dla technologii, która nie odpowiada na podstawowe potrzeby, a takim jest bezpieczeństwo, nie ma żadnego sensu.

  czytaj więcej

 • E-Privacy: Branża internetowa wstrzymuje oddech przed RODO

  E-Privacy: Branża internetowa wstrzymuje oddech przed RODO

  W komisjach europarlamentu trwa spór o ewentualne złagodzenie projektu rozporządzenia, które ma przenieść ogólne zasady ochrony prywatności wynikające z RODO na poziom szczegółowy.

  czytaj więcej

 • Zgoda pracownika na przetwarzanie danych – teraz i w RODO

  Zgoda pracownika na przetwarzanie danych – teraz i w RODO

  Dziś, co do zasady, jest ona uznawana za niedopuszczalną. Zmieni się to dopiero pod rządami nowej ustawy i RODO. Ale wątpliwości i tak nie znikną, a wręcz może być tak, że pojawią się nowe.

  czytaj więcej

 • Czy RODO jest dla każdego?

  Czy RODO jest dla każdego?

  - Dane wrażliwe cechują się tym, że ujawniają informacje szczególne, które dotyczą na przykład naszego stanu zdrowia, orientacji seksualnej, przynależności do związków zawodowych itd. Takie dane osobowe z racji swego charakteru są szczególnie wrażliwe w świetle podstawowych praw i wolności, i dlatego wymagają szczególnej ochrony.

  czytaj więcej

 • RODO: Prawo do bycia zapomnianym może narazić firmy na duże straty

  RODO: Prawo do bycia zapomnianym może narazić firmy na duże straty

  Przedsiębiorcy najczęściej nie mają świadomości, że gigantyczne kary grożą za - wydawałoby się - niegroźne przewinienia, oraz że wprowadzone przez rozporządzenie regulacje dotyczą nie tylko cyfrowej dokumentacji – towarzyszące RODO „prawo do bycia zapomnianym” nakazuje na prośbę wyrażającego taką wolę usunięcie wszystkich jego danych personalnych zarówno z cyfrowych baz danych, jak i papierowych nośników typu wydruki e-maili a nawet luźnie notatki.

  czytaj więcej

 • 10 najważniejszych informacji o RODO. Sprawdź zmiany w obszarze danych osobowych w 2018

  10 najważniejszych informacji o RODO. Sprawdź zmiany w obszarze danych osobowych w 2018

  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to unijny, wiążący akt prawny. 24 maja 2016 r. wszedł w życie, jednak zacznie obowiązywać dopiero od 25 maja 2018 roku. RODO definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w trochę odmienny sposób niż dotychczas. Nowe przepisy wprowadzają szereg obowiązków, nowe rodzaje odpowiedzialności, ale też sankcje finansowe. Sprawdź, czy i w jakim stopniu dotyczy też ciebie.

  czytaj więcej

 • Na RODO warto patrzeć jak na szansę, a nie irytujący obowiązek

  Na RODO warto patrzeć jak na szansę, a nie irytujący obowiązek

  Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych może , zwłaszcza w początkowym okresie, utrudnić życie polskim przedsiębiorcom. Potrzebują oni wytycznych, jak się do niego przygotować. Najtrudniejsze zadanie czeka jednak regulatora – uznali uczestnicy spotkania zorganizowanego w redakcji DGP.

  czytaj więcej

 • Szymielewicz: By skorzystać na RODO, trzeba połączyć interes firmy z interesem klienta

  Szymielewicz: By skorzystać na RODO, trzeba połączyć interes firmy z interesem klienta

  - Wygrają najmądrzejsi. Wygrają te firmy, które potrafią połączyć swój interes z interesem konsumenta - mówi Katarzyna Szymielewicz, prezeska Fundacji Panoptykon, o unijnym rozporządzeniu dotyczącym ochrony danych osobowych.

  czytaj więcej

 • Czy cyberprzestępcy zarobią na wprowadzeniu RODO?

  Czy cyberprzestępcy zarobią na wprowadzeniu RODO?

  PROBLEM: Nagłośnione w ostatnim okresie przypadki kradzieży danych osobowych przez hakerów w celu wyłudzenia haraczy wywołały szeroką medialną dyskusję. Firmy obawiają się, że tego typu ataki nasilą się po wejściu w życie RODO (czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych; Dz.Urz. UE z 2016 r. L 199, s. 1). Niektórzy nawet twierdzą, że RODO może wręcz zachęcić przestępców do tego typu wyłudzeń. Wielu przedsiębiorców obawia się, że staną przed dylematem: zapłacić przestępcom za milczenie czy zgłosić wyciek i narazić się na kontrolę, a także ryzyko sankcji.

  czytaj więcej

 • RODO: Jak przygotować się do nowych zasad chronienia przetwarzanych danych osobowych [PORADNIK]

  RODO: Jak przygotować się do nowych zasad chronienia przetwarzanych danych osobowych [PORADNIK]

  25 maja 2018 r. zaczną być stosowane nowe regulacje o ochronie danych osobowych – przepisy RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119, s. 1). Rozporządzenie weszło w życie już w maju 2016 r., jednak za cztery miesiące upłynie czas, który został dany przedsiębiorcom na dostosowanie się do nowych wymagań. W praktyce oznacza to, że od 25 maja 2018 r. organ nadzoru będzie mógł sprawdzić, jak przedsiębiorcy przygotowali się do stosowania zmienionych przepisów.

  czytaj więcej

 • Wdrożenie czas zacząć. Jak przygotować się do stosowania RODO? [PORADNIK]

  Wdrożenie czas zacząć. Jak przygotować się do stosowania RODO? [PORADNIK]

  Kiedy rozpocząć prace dostosowawcze do RODO i jakie konkretne działania należy podjąć, aby przez cały proces przejść sprawnie i zwiększyć szanse na skuteczne wdrożenie w przewidzianym terminie? Czy wszystko robić samemu, czy skorzystać z usługi zewnętrznej firmy? Oczywiście nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi na każde z tych pytań.

  czytaj więcej

 • Kawecki o RODO: Przykładowy Kowalski otrzyma ponad 20 nowych uprawnień

  Kawecki o RODO: Przykładowy Kowalski otrzyma ponad 20 nowych uprawnień

  Unijne rozporządzenie RODO po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej unifikuje zasady ochrony danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich UE- powiedział dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. Jak dodał, w związku z reformą przykładowy Kowalski otrzyma ponad 20 nowych uprawnień.

  czytaj więcej

 • RODO: Jak zmieni się system ochrony danych osobowych?

  RODO: Jak zmieni się system ochrony danych osobowych?

  Jakie akty prawne dziś regulują kwestię ochrony danych osobowych i co zmieni się w maju 2018 roku? Przedstawiamy najważniejsze informacje o RODO.

  czytaj więcej

 • MSP nie będą musiały stosować niektórych przepisów RODO

  MSP nie będą musiały stosować niektórych przepisów RODO

  Wyłączenie MSP z obowiązku stosowania niektórych przepisów RODO - co zaproponowano w projekcie ustawy o ochronie danych osobowych - wynika z trudności ich realizacji w praktyczniej działalności przedsiębiorców - tłumaczy resort cyfryzacji. Rozwiązanie to krytycznie ocenia Fundacja Panoptykon.

  czytaj więcej

 • MF o podatku cyfrowym: Uwzględnimy rekomendacje Komisji Europejskiej

  MF o podatku cyfrowym: Uwzględnimy rekomendacje Komisji Europejskiej

  Ministerstwo Finansów uwzględni rekomendacje KE w sprawie opodatkowania gospodarki cyfrowej - poinformował PAP zastępca dyrektora departamentu systemu podatkowego w MF Filip Majdowski. W resorcie powołano zespół badający różne możliwości wprowadzenia takiego opodatkowania.

  czytaj więcej

 • Morawiecki: Wydaje mi się, że Timmermans coraz lepiej nas rozumie

  Morawiecki: Wydaje mi się, że Timmermans coraz lepiej nas rozumie

  Polska jest w dobrej pozycji wyjściowej jeśli chodzi o negocjowanie przyszłego budżetu unijnego; rozumiemy zarówno potrzeby nowego budżetu, nowe zadania, które powinny być częściowo lub całkowicie pokrywane z niego, jak i konieczność podniesienia tego budżetu - mówił premier Mateusz Morawiecki po nieformalnym szczycie unijnych przywódców w Brukseli. Odniósł się także do toczącej się procedury praworządności i spotkania z wiceszefem KE Fransem Timmermansem. Jak powiedział, wydaje mu się, że Timmermans "coraz lepiej rozumie", dlaczego Polska chce reformować wymiar sprawiedliwości.

  czytaj więcej

 • Ziobro: To był czas terroru. Stawianie zarzutów Polakom jest krzywdzące i niesprawiedliwe

  Ziobro: To był czas terroru. Stawianie zarzutów Polakom jest krzywdzące i niesprawiedliwe

  Znowelizowana ustawa o IPN ma chronić państwo polskie i naród jako całość przed kłamliwymi oskarżeniami o udział w niemieckich zbrodniach, a nie służyć zacieraniu odpowiedzialności pojedynczych osób lub grup. Nie będzie kar dla świadków historii, naukowców czy dziennikarzy za przywoływanie bolesnych faktów z naszej historii – mówi w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników