europejskie biuro

Europejski Urząd Policji , czyli Europol (European Police Office) to europejska agencja policyjna z siedzibą w Hadze.