Europejski Obszar Gospodarczy

Europejski Obszar Gospodarczy, EOG (ang.