europejski kongres

Europejski Kongres Żydowski - został założony w 1986 roku.