europejski bank inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny, EBI, European Investment Bank, Banque Européenne d'Investissement – działająca od 1 stycznia 1958, na mocy Traktatu Rzymskiego z 1957 o utworzeniu EWG, instytucja finansowa Unii Europejskiej.