Europejska rada zakładowa

Europejska rada zakładowa jest przedstawicielstwem pracowniczym ustanowionym Dyrektywą Rady 94/45/WE z dnia 22 września 1994 r.