Eurodolar

Eurodolar - dolar amerykański w formie znajdującego się poza Stanami Zjednoczonymi depozytu bankowego lub pożyczki udzielonej innemu państwu i niebędący pod kontrolą Rezerwy Federalnej USA.