eurid

EURid (skrót od angielskiej nazwy European Registry for Internet Domains) to niekomercyjna europejska instytucja – rejestrator/operator domen – zajmująca się przydzielaniem subdomen dla domeny internetowej .eu oraz sprawami organizacyjnymi dotyczącymi tej domeny.