Etyka biznesu

Etyka w działalności gospodarczej, czyli etyka biznesu - zespół norm rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania przedsiębiorców we wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz organami publicznymi.