estoński

Estoński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego — samorządny Kościół prawosławny pozostający w jurysdykcji patriarchatu moskiewskiego.