ePUAP

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) - ogólnopolska platforma teleinformatyczna powstająca w ramach projektu ePUAP-WKP (Plan Informatyzacji Państwa), za pomocą której jednostki administracji publicznej oraz instytucje publiczne (zwłaszcza podmioty wykonujące zadania zlecone przez państwo) będą mogły świadczyć (całkowicie bezpłatnie) swoje usługi obywatelom drogą elektroniczną.