Energia elektryczna

Energia elektryczna pojęcie o kilku znaczeniach: