Element konstrukcyjny

Element konstrukcyjny – w budownictwie to określenie dla tych części obiektu budowlanego, które spełniają zadania konstrukcyjne.