Elektryfikacja

Elektryfikacja — proces mający na celu rozprzestrzenienie sieci elektroenergetycznej.