elektrofiltr

Elektrofiltr, odpylacz elektrostatyczny (skrótowo EF lub ang.