Eksport wewnętrzny

Eksport wewnętrzny - pojęcie z zakresu ekonomii socjalistycznej.