Ekskluzywność

Ekskluzywność - w potocznym rozumieniu oznacza wyłączność (ograniczony dostęp) do jakiegoś dobra konsumpcyjnego lub niematerialnego np.: