Ekonomiczna teoria demokracji

Ekonomiczna teoria demokracji (także Teoria Anthony'ego Downsa) – opublikowana w 1957 r.