Ekonomia polityczna

Ekonomia polityczna - nauka teoretyczna o charakterze pozytywnym, służąca poznaniu i opisywaniu rzeczywistości.