Efektywna stawka opodatkowania

Efektywna stawka opodatkowania - stosunek kwoty ostatecznie należnego podatku do wartości podstawy opodatkowania.