efekt wypierania

Efekt wypychania lub wypierania (ang.