Efekt majątkowy

Efekt majątkowy (efekt bogactwa) jest to efekt oddziaływania zmian w poziomie cen lub stóp procentowych na poziom konsumpcji.