Efekt akcyzowy

Efekt akcyzowy - podwyższenie ceny danego produktu w stosunku do innych dóbr, spowodowane zmianą relacji podatkowych między dobrami (wprowadzeniem lub podwyższeniem stawki opodatkowania jednego z dóbr).