edukacja szkolna

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu edukacja szkolna. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące edukacja szkolna.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • "Przyspieszenie edukacji szkolnej oznacza korzyść finansową dla lokalnych władz"

  Jarosław Gowin podkreślał, że program autorstwa minister edukacji narodowej Katarzyny Hall ma charakter pilotażowy. Dodał, że ... , czy posłać sześciolatka do szkoły, czy nie. Przyspieszenie edukacji szkolnej jest jednym z priorytetów rządu Donalda Tuska. Platforma ... już sześcioletnie dzieci. Partia ta chce też upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w szczególności w małych miastach i ...

  czytaj więcej

 • Resort edukacji nie przewidział wyprawki szkolnej dla sześciolatków w zerówkach

  ... , rzecznik praw obywatelskich, wystąpił do Katarzyny Hall, ministra edukacji narodowej, w sprawie nowych zasad dotyczących dofinansowania zakupu podręczników w nowym roku szkolnym. Przewiduje ono wsparcie w wysokości od 150 do ... postępowanie stoi w sprzeczności z założeniami programu Wyprawka Szkolna, który ma m.in. pomóc w wyrównywaniu ...

  czytaj więcej

 • Minister <strong>edukacji</strong> rozważa rezygnację z obowiązku <strong>szkolnego</strong> dla 6-latków

  Minister edukacji rozważa rezygnację z obowiązku szkolnego dla 6-latków

  Minister edukacji poinformowała o tym ... pieniędzy na wyposażenie szkolnych miejsc zabaw z ... minister. Wcześniejsze rozpoczynanie edukacji jest dobre dla ... , że wcześniejsze rozpoczynanie edukacji jest dobre dla ... obowiązku szkolnego dla sześciolatków ... , aby w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny objął dzieci urodzone ... wybór. W roku szkolnym 2013/2014 obowiązek szkolny niech obejmuje już ...

  czytaj więcej

 • Obwieszczenie ministra edukacji narodowej z 18 ... tekstu rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści ...

  czytaj więcej

 • Rząd przeznaczy ponad 50 mln zł na wyprawki <strong>szkolne</strong>

  Rząd przeznaczy ponad 50 mln zł na wyprawki szkolne

  W nowym roku szkolnym rodzice z rodzin ... 2008 roku - wyprawka szkolna. Rząd musi udzielić ... . Według założeń resortu edukacji z pomocy tej ... . dzieci. Koszt wyprawki szkolnej Wartość pomocy zaoferowanej ... Chrzanowski, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu ... od najbliższego roku szkolnego - wyjaśnia Witold Nawrot, ... Referatu Ekonomicznego Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. ... dofinansowania wyprawki szkolnej i przedstawia ...

  czytaj więcej

 • Dyrektor zwolni z opłat za obiad

  ... 1 stycznia zasady korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat, ustala organ ... rada uchwala zasady korzystania ze stołówki szkolnej - podkreśla Wojciech Lachiewicz. Jednak ustawa o ... Wojciech Lachiewicz. Marek Olszewski, współprzewodniczący zespołu edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu uważa, ... pracę gmin. Natomiast Krystyna Szumilas, wiceminister edukacji, przyznaje, że obowiązujące od ...

  czytaj więcej

 • Maturę będą zdawać 17-letni uczniowie

  ... do obniżenia wieku szkolnego do sześciu lat ... 2011 roku. Resort edukacji chce jednak, żeby ... każdy rok wydłużenia edukacji rodziłby dodatkowe koszty ... Dzierzgowska, była wiceminister edukacji, zauważa, że obniżenie wieku szkolnego będzie dużym wyzwaniem ... , że obniżenie wieku szkolnego musi zostać poprzedzone ... , Holandii, Francji, obowiązek szkolny rozpoczyna się w ... uczniów), obowiązkiem szkolnym objęte są ...

  czytaj więcej

 • Kulminacja sześciolatków oznacza <strong>szkolne</strong> prowizorki

  Kulminacja sześciolatków oznacza szkolne prowizorki

  ... , że w roku szkolnym 2014/2015 pierwszoklasistów ... w poprzednim roku szkolnym. Rok później liczba ... porównaniu z rokiem szkolnym 2012/2013. Precyzyjne ... . dzieci). W roku szkolnym 2015/2016 reszta ... wprowadzenie obniżenia wieku szkolnego, do którego samorządy ... – mówi naczelnik wydziału edukacji z ... dzieci w wieku szkolnym. Przesunięcie wieku szkolnego dobrze zrobi dzieciom, ...

  czytaj więcej

 • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 17 lutego 2012 ... rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy ...

  ... o życiu w fazie prenatalnej, a także o metodach i środkach świadomej prokreacji poświęca się w szkołach publicznych w ich planie nauczania, w każdym roku szkolnym, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców w każdej klasie. Zajęcia realizowane są w klasach V ...

  czytaj więcej

 • Świadectwa są bezpłatne

  ... czasu uregulowania należności za wypożyczenie szkolnego identyfikatora. Wiele szkół pobiera także ... ich wydawania reguluje rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia ... , dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz zasad odpłatności za wykonywanie ... świadectw może wydać tylko minister edukacji. Ponadto par. 19 wspomnianego ... indeksy i legitymacje szkolne są wydawane przez ...

  czytaj więcej

 • Gminy likwidują <strong>szkolne</strong> biblioteki

  Gminy likwidują szkolne biblioteki

  ... Jarocina za reformę szkolnych bibliotek. W tych ... obchodzić prawo. Resort edukacji zapowiada zmiany w działaniu bibliotek szkolnych. Tańsza publiczna niż szkolna – Dzięki temu, że szkolne biblioteki zastąpiliśmy publicznymi, ... wyposażone niż zlikwidowane szkolne biblioteki. Oferują także ... i grożą likwidacją szkolnych bibliotek. Są one, ... obowiązek prowadzenia biblioteki szkolnej i zatrudniania bibliotekarza. ...

  czytaj więcej

 • Będą dopłaty do zakupu podręczników

  Pół miliona dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2007-2008 naukę w zerówkach i pierwszych trzech klasach podstawówki otrzyma dopłaty do wyprawki szkolnej - wynika z projektu rządowego programu Dofinansowanie zakupu podręczników ... zł. Instytucją odpowiedzialną za jego wdrożenie będzie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rodzice, którzy chcą uzyskać dofinansowanie do zakupu ...

  czytaj więcej

 • Od dziś uczniowie w mundurkach i bez prawa do korzystania z telefonów komórkowych

  W nowym roku szkolnym w szkołach obowiązywać będzie nowy kanon lektur szkolnych i nowa podstawa programowa z ... pozostałych klasach, aż do zakończenia edukacji, będzie realizowany dotychczasowy wykaz. Natomiast ... przynoszenia telefonów do szkoły. Resort edukacji podkreśla jednak, że statut nie ... klasy. Od tego roku szkolnego uczeń, który po ...

  czytaj więcej

 • Jaką pomoc otrzyma rodzic na wyprawkę szkolną dziecka

  ... dofinansowaniem z „Wyprawki szkolnej”. Czy decyzja o ... dzieci w wieku szkolnym, mogą skorzystać z ... edycji programu „Wyprawka szkolna”. Wypłacane na jej ... rządowym rozporządzeniu etapie edukacji. W tym roku szkolnym taka pomoc będzie ... na nowy rok szkolny. Ponieważ spełnia warunki ... z programu „Wyprawka szkolna”, planuje złożyć wniosek ... w ramach „Wyprawki szkolnej” wymaga od ...

  czytaj więcej

 • Wyprawka <strong>szkolna</strong> droższa niż przed rokiem

  Wyprawka szkolna droższa niż przed rokiem

  ... w związku z zakupem wyprawki szkolnej niż przed rokiem. Z szacunków ... specjalizującej się w produkcji artykułów szkolnych. Podobny wzrost cen deklarują przedstawiciele Halim, hurtowni artykułów biurowych i szkolnych z Częstochowy. Najbardziej zdrożały farby ... w najbliższy weekend na artykuły szkolne – wymienia Michał Sikora z ... sieci niektóre towary szkolne przeceniono o 25 ...

  czytaj więcej

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 ... . zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

  W klasach (semestrach) programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w najbliższy piątek po dniu 1 stycznia lub w ostatni piątek kwietnia, z tym że w przypadku, gdy: ● najbliższy piątek po dniu 1 stycznia wypada w dzień ...

  czytaj więcej

 • Rodzice zapłacą więcej za wyprawkę szkolną

  ... do centralnego zarządzania edukacją. Dodatkowo rozwiązania forsowane ... Wittbrodt, były minister edukacji narodowej. W budżecie ... Roman Giertych, minister edukacji narodowej Głównym celem ... , powinny zainstalować w szkolnych komputerach oprogramowanie zabezpieczające ... administracji rządowej. Minister edukacji narodowej i wojewodowie ... kształcenia. Od roku szkolnego 2007–2008 zasada ... . Przypomnijmy, że resort edukacji chciał, żeby szkoły ... naraża Ministerstwo Edukacji na kolejną ...

  czytaj więcej

 • Wyprawka szkolna: Oszczędności MEN na rodzinach wielodzietnych

  ... przepisami w przypadku rodzin wielodzietnych jedynym dodatkowym dokumentem powinna być faktura potwierdzająca zakup książek. Akurat tym kryterium uprawniającym do otrzymania dofinansowania w ramach programu „Wyprawka szkolna” ministerstwo się jednak nie chwali. A na stronach WWW wspomina jedynie o kryterium dochodowym oraz o tym, że programem zostali objęci także uczniowie słabowidzący, ...

  czytaj więcej

 • Edukacja: Ułatwienia dla dyslektyków

  Od przyszłego roku szkolnego indywidualne problemy uczniów, np. dysleksja ... psychologiczno-pedagogicznej przygotowanych przez resort edukacji. – Oznacza to, że odpowiednie opinie ... podstawowej – mówi Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej, Wyjaśnia, że pozwoli to ... będą ważne przez cały okres edukacji szkolnej, czyli od momentu wydania do ... wchodzić nauczyciele, pedagog szkolny, a także na ...

  czytaj więcej

 • Edukacja: Zespołowy projekt na zakończenie gimnazjum

  Katarzyna Hall, minister edukacji, wyjaśnia, że grupa uczniów wybierze sobie dowolny temat, opracuje go, a następnie przedstawi społeczności szkolnej. Już w 2012 roku uczestnictwo w takim projekcie ... warunkiem końcowej pozytywnej klasyfikacji. W ten sposób resort edukacji chce zmobilizować gimnazjalistów do współdziałania i nauczyć pracy ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej