ebor

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR, ang. European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) został utworzony podczas obrad Rady Europejskiej w Strasburgu w dniach 8-9 grudnia 1989.