e71

E71 - oznaczenie europejskiej trasy pośredniej północ-południe (kategorii A), biegnącej przez wschodnią Słowację, Węgry i Chorwację (Slawonię i Dalmację).