E-świętokrzyskie

e-świętokrzyskie to projekt budowy sieci radiowej, w którym połączonych jest ze sobą 6 radiowych stacji bazowych skupiających ruch teleinformatyczny z sieci terminali abonenckich znajdujących się w zasięgu systemu radiowego.