działy specjalne produkcji rolnej

Działy specjalne produkcji rolnej - zaliczane są do nich:


 • Który PIT wypełnić. Przewodnik po drukach

  Który PIT wypełnić. Przewodnik po drukach

  Do końca kwietnia należy rozliczyć się z fiskusem z pieniędzy zarobionych w minionym roku. Zdecydowana większość podatników zrobi to za pośrednictwem formularza PIT-37, przeznaczonego dla osób, którzy otrzymywali przychody od płatnika. Inne zarobki tj. przychody z tytuły zbycia nieruchomości czy prowadzenia własnego biznesu należy wykazać w odrębnych formularzach.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć sprzedaż wynajmowanego przez firmę mieszkania

   Y sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zajmuje się m.in. wynajmem nieruchomości, w tym mieszkań. Spółka prowadzi działalność od 1995 r. i nie ma statusu małego podatnika ani CIT, ani VAT. Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i podatnikiem VAT czynnym. Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy, VAT i zaliczki na CIT opłaca za okresy miesięczne. W maju 2005 r. spółka nabyła od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lokal mieszkalny (odrębna własności lokalu wraz z przypadającym na ten lokal udziałem w gruncie) położony w Krakowie za 120 000 zł. 

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć sprzedaż oraz zakup usług ochrony i dozoru mienia?

  Jak rozliczyć sprzedaż oraz zakup usług ochrony i dozoru mienia?

  Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) jest agencją ochrony działającą od 2007 r. Firma nie posiada statusu małego podatnika VAT i CIT, a VAT i zaliczki na CIT rozlicza za okresy miesięczne. Rokiem podatkowym agencji jest okres od 1 września do 31 sierpnia. Agencja 17 lipca 2018 r. podpisze z przedsiębiorcą umowę o świadczenie usług ochrony i dozoru mienia dotyczącą zakładu produkcyjnego przedsiębiorcy znajdującego się w województwie śląskim. Kontrahent, który jest osobą fizyczną (podatnik VAT czynny), zajmuje się produkcją naczyń z plastiku (talerze, kubki, sztućce). Podatek dochodowy rozlicza na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. VAT i zaliczki na PIT rozlicza za okresy miesięczne.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć świadczenie usługi przez firmę spedycyjną

  Jak rozliczyć świadczenie usługi przez firmę spedycyjną

   Organy podatkowe przyjmują, że w przypadku usługi spedycyjnej za moment jej wykonania należy uważać moment wykonania ostatniej czynności wchodzącej w skład usługi spedycyjnej. 

  czytaj więcej

 • Jak wyłączyć grunt z produkcji rolnej lub leśnej?

  Jak wyłączyć grunt z produkcji rolnej lub leśnej?

  Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne, a w odniesieniu do gruntów leśnych – także jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.

  czytaj więcej

 • Można odliczyć wyższą składkę KRUS

  Można odliczyć wyższą składkę KRUS

  Rolnik, który prowadzi działalność gospodarczą, może odliczyć podwyższoną część składki do KRUS, bo ma ona związek z przychodem – zapewnił wiceminister finansów Piotr Nowak w odpowiedzi na poselską interpelację.

  czytaj więcej

 • Czy jest możliwa etyczna produkcja żywności?

  Czy jest możliwa etyczna produkcja żywności?

  W 1974 r. ludzi było 4 mld. Do 2024 r. ta liczba ma się podwoić. Dziś mamy do wykarmienia 7,6 mld ludzi. Czy jednak naprawdę potrzebujemy przemysłowej hodowli i masowych upraw, skoro już dziś nadprodukcja żywności wynosi 100 proc., a większość się marnuje? Kto i jak może doprowadzić od odwrócenia farmagedomu? I czy może się to stać za naszego życia?

  czytaj więcej

 • Księgi rachunkowe w 2019: Które podmioty zostaną objęte nowym obowiązkiem?

  Księgi rachunkowe w 2019: Które podmioty zostaną objęte nowym obowiązkiem?

  Jednostki dotychczas prowadzące PKPiR, których wartość przychodów za 2018 r. osiągnie kwotę 8 559 000 zł, będą zobligowane zaprowadzić na 1 stycznia 2019 r. pełną księgowość.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć sprzedaż wierzytelności własnej

  Jak rozliczyć sprzedaż wierzytelności własnej

  Y, spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (podatnik VAT czynny), 15 maja 2018 r. wykonała usługę informatyczną na rzecz bydgoskiej firmy A (podatnik VAT czynny). Usługa została udokumentowana fakturą wystawioną 15 maja 2018 r. na kwotę 3690 zł (w tym VAT 690 zł) z siedmiodniowym terminem płatności, liczonym od dnia doręczenia faktury.

  czytaj więcej

 • Jak właściciel ma rozliczyć bezumowne korzystanie z jego lokalu użytkowego

  Jak właściciel ma rozliczyć bezumowne korzystanie z jego lokalu użytkowego

  Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) prowadzi działalność polegającą głównie na wynajmie lokali użytkowych. Spółka nie ma statusu małego podatnika. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. VAT i zaliczki na CIT rozlicza za okresy miesięczne. Spółka zawarła umowę najmu m.in. z firmą X (podatnik VAT czynny). Zgodnie z umową czynsz najmu w wysokości 1300 zł za okresy miesięczne był płatny z góry do 10. dnia danego miesiąca. Media we własnym zakresie nabywał najemca. Z uwagi na zaległości w czynszu spółka wypowiedziała umowę najmu lokalu firmie X z dniem 30 listopada 2017 r. i na ten sam dzień wyznaczyła termin opuszczenia lokalu. Najemca nie opuścił jednak lokalu w wyznaczonym terminie i nadal prowadził w nim działalność gospodarczą. W związku z tym spółka podjęła kroki prawne zmierzające do eksmisji najemcy. Wyrokiem sądu rejonowego z 5 listopada 2018 r. najemca został zobowiązany do opuszczenia lokalu i zapłaty stosowanego odszkodowania wraz z odsetkami. W wyniku wyroku sądowego najemca opuścił lokal 12 listopada 2018 r., a 19 listopada 2018 r. spółka otrzymała od firmy X należne odszkodowanie (w kwocie odpowiadającej poniesionym stratom i utraconym korzyściom) wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej wysokości 18 756,02 zł. W okresie od dnia następującego po dniu, jaki spółka wyznaczyła na opuszczenie lokalu, spółka w żaden sposób, nawet dorozumiany, nie akceptowała przebywania dotychczasowego najemcy w lokalu, wszelkie kroki prawne zmierzały do eksmisji najemcy. W związku z tym nie wystawiała faktur za okres bezumownego korzystanie z lokalu. Jak spółka powinna rozliczyć otrzymane odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu użytkowego? 

  czytaj więcej

 • Wzrost stawki VAT na leki dla zwierząt utrudni utrzymanie schronisk?

  Wzrost stawki VAT na leki dla zwierząt utrudni utrzymanie schronisk?

  Podwyższenie stawki VAT na leki dla zwierząt będzie problemem dla fundacji prowadzących schroniska. Takie koszty trzeba będzie pokryć, ograniczając wydatki związane z opieką nad zwierzętami – ocenił w rozmowie z PAP Cezary Wyszyński z fundacji "Viva!".

  czytaj więcej

 • PIT za 2018 rok: Obowiązki płatników i podatników

  PIT za 2018 rok: Obowiązki płatników i podatników

  Początek roku to czas obowiązków podatkowych dla płatników. Pracodawcy przekażą skarbówce informacje o stanie zatrudnienia i zaliczkach na podatek dochodowy. W 2019 roku zmienią się też zasady składania deklaracji podatkowych przez pracowników.

  czytaj więcej

 • Ofensywa gmin w walce z fermami

  Ofensywa gmin w walce z fermami

  Samorządy chcą zakazać lokalizowania hodowli wielkoprzemysłowych na podstawie warunków zabudowy. Resort środowiska nie odrzuca takiego rozwiązania.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 1) [KOMENTARZ]

  Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 1) [KOMENTARZ]

  Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629) weszła w życie 25 listopada 2018 r. Ten długo oczekiwany przez przedsiębiorców akt prawny reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oraz kontynuowania działalności z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

  czytaj więcej

 • Do kiedy złożyć PIT za 2018 rok? Sprawdź terminy

  Do kiedy złożyć PIT za 2018 rok? Sprawdź terminy

  Choć większość podatników rozliczy się ze skarbówką dopiero końcem kwietnia, niektóre formularze należy przesłać szybciej. Pierwsze deklaracje muszą trafić do urzędu już końcem stycznia.

  czytaj więcej

 • Emerytury i renty 2019. Wszystko co trzeba wiedzieć o zmianach

  Emerytury i renty 2019. Wszystko co trzeba wiedzieć o zmianach

  Kobiety, które wychowały czworo i więcej dzieci, rezygnując z kariery zawodowej, i nie zapracowały w związku z tym na własną emeryturę, mogą starać się o przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Od 1 marca emerytów i rencistów czeka podwyżka świadczeń. W tym roku będzie ona miała charakter kwotowo-procentowy

  czytaj więcej

 • Poradnia podatkowa z dnia 25.02.19

  Poradnia podatkowa z dnia 25.02.19

  Kto w spółce komandytowej musi płacić podatek od przychodów z budynków?W jaki sposób opodatkować VAT sprzedaż reklamy w gazecie dla polskiego oddziału zagranicznej firmy?Kiedy przychody z dzierżawy ziemi rolnikowi są opodatkowane podatkiem dochodowym?Jakie skutki w PIT wywołuje użyczenie adresu na siedzibę spółki cywilnej?Czy auto musi być środkiem trwałym, żeby można było odliczać 75 proc. kosztów?

  czytaj więcej

 • Alfabet 15-lecia. Terminy, które zdefiniowały nasze członkostwo w UE

  Alfabet 15-lecia. Terminy, które zdefiniowały nasze członkostwo w UE

  Od kostki Bauma do seksualnej rewolucji, po której urodziło się nawet milion dzieci. Terminy, które zdefiniowały nasze członkostwo w UE.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników